My Pages ondersteunt de versie van uw browser niet. U dient te upgraden naar een nieuwere versie.

Niet ondersteunde browser

Opgelet! Vanaf februari 2020, wordt Internet Explorer 11 (IE11) niet meer ondersteund. Er zijn meerdere beveiligingsissues in verband met deze verouderde browser. Omdat Verisure beveiliging zeer ernstig neemt, raden wij u aan een ondersteunde browser te gebruiken, zoals Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Chrome Firefox Safari Microsoft Edge

Webshop

Webshop > SMSen kopen Aanbieding verlopen Uw aankoop werd uitgevoerd! Informatie webshop Batterijen kopen

Om uw aankoop af te ronden dient u zich aan te melden.
Welkom op de webshop
Verisure biedt een uniek gamma aan alarm- en domoticaproducten aan. Breid het bestaand Verisure systeem uit met nieuwe componenten. In onze webshop vindt u alles om uw huis of zaak veilig en slim te maken.

Gebruiksvoorwaarden webshop

Herroepingsrecht: indien u een consument bent in de zin van het Wetboek Economisch Recht, heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen na hat afsluiten van deze overeenkomst zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. U kan het herroepingsrecht uitoefenen conform de voorwaarden bepaald in deze gebruiksvoorwaarden.


Door op onze online verkoopsite (Webshop) te bestellen verklaart u zich akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden die u op deze site vindt. U moet minstens 18 jaar oud zijn om een aankoop te doen of daartoe door uw wettelijke vertegenwoordiger gemachtigd zijn.

Een transactie wordt pas bindend nadat Verisure deze aanvaard heeft en aan de koper een bevestiging gestuurd heeft. Leveringen worden enkel in België uitgevoerd.

Verisure stelt alles in het werk om de nauwkeurigheid van de informatie die op zijn website gepubliceerd wordt te garanderen. De teksten en illustraties die hier gepubliceerd worden kunnen echter technische onvolkomenheden of tikfouten bevatten. Daarom worden al deze teksten zonder enige garantie geleverd. In geval van een foutieve prijs van een product of een dienst behoudt Verisure zich het recht voor een bestelling die aan een verkeerde prijs werd geplaatst te weigeren of te annuleren.

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Alle wijzigingen die we zouden kunnen doorvoeren, zullen op deze pagina gepubliceerd worden. Lees daarom regelmatig deze voorwaarden opnieuw omdat u geacht wordt deze aanvaard te hebben en omdat deze wijzigingen voor u bindend zijn indien u onze Webshop na de publicatie van de wijzigingen verder gebruikt.

We kunnen niet aansprakelijk geacht worden voor elke vertraging of nalatigheid in het naleven van onze verplichtingen die in deze algemene voorwaarden worden uiteengezet indien deze vertraging of nalatigheid wordt veroorzaakt door omstandigheden die buiten onze wil om plaatsvinden met inbegrip van overmacht. Deze bepaling slaat niet op de rechten die de wet u toekent.

Na uw aankoop


Indien u een fout gemaakt hebt en uw bestelling wil annuleren moet u zo snel mogelijk met Verisure contact opnemen. We garanderen niet dat uw bestelling geannuleerd kan worden indien deze reeds behandeld werd.

U zal binnen de 24 uur na uw aankoop een bestellingsbevestiging per e-mail ontvangen. Voeg het adres no-reply@securitas-direct.com toe aan uw lijst van vertrouwde afzenders zodat u er zeker van bent dat u het bericht ontvangt. Indien u geen e-mail ontvangt, contacteert u onze klantendienst om te controleren of de aankoop geregistreerd werd.

Betalingsmogelijkheden

We aanvaarden enkel betalingen per credit card. U kan Visa of MasterCard gebruiken om uw aankopen op de Webshop te doen. Eens de details van de betaling geregistreerd zijn en uw bestelling bevestigd is, blokkeert Verisure het bedrag dat voor de betaling noodzakelijk is op uw kaart. De betaling zal van uw kaart gedebiteerd worden wanneer de bestelling u wordt toegestuurd. Bekijk het overzicht van uw credit card om het aankoopbedrag te controleren. We bewaren geen enkele informatie over uw credit card.
Voor de verwerking van de betalingen per credit card werken we samen met DIBS Payment Services. DIBS behaalde de PCI-certificatie voor de VISA/MasterCard PCI-betalingen en is de belangrijkste leverancier van online betalingssystemen in Scandinavië.

Leveringstermijn en kosten


U ontvangt een bevestiging van de levering zodra uw bestelling onze winkel verlaat. Deze bestaat uit een code waarmee u uw bestelling op de voet kunt volgen. Eens uw bestelling verstuurd is, zou deze u binnen de 4 tot 10 dagen moeten ontvangen. We stellen alles in het werk om de geschatte leveringstermijnen na te leven; soms zijn vertragingen onvermijdelijk en kan het leveringsuur niet gewaarborgd worden.

Indien een product in kleine hoeveelheden voorradig is of niet beschikbaar is, kan de verzending tot drie weken vertraging oplopen. Gelieve er rekening mee te houden indien uw bestelling producten in voorraad en uitverkochte producten bevat.

De leveringskosten bedragen altijd 7 euro, ongeacht het volume of de waarde van uw bestelling.

Garantie


De garantieperiode van de producten wordt vastgelegd door de nationale wetgeving van het land waar de klant woont (http://economie.fgov.be/nl/consommateurs/Garantie/index.jsp) Tijdens deze periode zal Verisure elk defect product gratis vervangen of herstellen. Om van de garantie te kunnen genieten, mogen de producten geen enkel zichtbaar spoor van beschadiging vertonen en mogen ze niet gebruikt worden op een manier die niet door Verisure aangeraden wordt. Elk defect product moet aan Verisure gesignaleerd worden binnen de termijnen die door de wet ter bescherming van de consumenten vastgelegd zijn en nooit later dan twee maanden na de vaststelling van het defect. De batterijen hebben twee jaar garantie. Indien de batterijen meer dan twee jaar na de eerste installatie vervangen moeten worden, zal de klant de vervangingskost en de eventuele verzendingskosten betalen. Op My Pages kunnen er nieuwe batterijen besteld worden.

Voor meer details over uw rechten als consument, zie http://economie.fgov.be/nl/consument/

Niet door de garantie gedekt


De garantie dekt de vervanging of het onderhoud van de uitrusting niet omwille van:

  • technische fouten die door de klant veroorzaakt worden of uit zijn verantwoordelijkheid voortvloeien
  • schade veroorzaakt door externe technische omstandigheden zoals vandalisme, bliksem, brand of overstroming
  • een wijziging van de woning na de eerste installatie die een vervanging of wijziging van het alarmsysteem vereist
  • een interventie op het alarmsysteem die niet door Verisure uitgevoerd zou worden
  • eisen van de overheid of van uw elektriciteitsleverancier
  • ADSL-problemen
  • problemen met het elektriciteitsnet en de elektriciteitsverdeling

Afstand aan een andere klant


Indien een andere klant het contract of het product overneemt, blijven de garanties van Verisure van toepassing vanaf de datum van de verkoop of van de eerste installatie van het alarmsysteem. De huidige klant moet de nieuwe klant inlichten over de geldende voorwaarden, de diensten en de garantie. De bestaande klant moet Verisure eveneens informeren over de overname zodat Verisure de nieuwe klant kan vragen om zich op My Pages in te schrijven.

Recht op verzaking en terugname

Voor terugnames verzoeken we u om altijd onze klantendienst te contacteren op 078 / 365 7 24 of op het csc@verisure.be adres om een toelating tot terugname te verkrijgen vooraleer elke verzending plaatsvindt. Onderzoek uw pak bij de levering. Indien het beschadigd lijkt of indien de levering niet met uw bestelling overeenstemt, contacteer Verisure en signaleer de feiten onmiddellijk.

U hebt het recht om binnen de 7 dagen na ontvangst van de producten van uw aankoop af te zien. Dit recht geldt enkel voor ongebruikte producten die in hun originele ongeopende verpakking teruggestuurd worden. De vervoerkosten van een terugzending zijn ten laste van de klant en de producten die onder rembours verzonden worden, zullen geweigerd worden. Bij het terugzenden moet u er altijd voor zorgen dat de originele documenten als bewijs van uw aankoop worden bijgevoegd. Nadat we uw terugzending aanvaard hebben, zullen we u binnen de 30 dagen na ontvangst terugbetalen op het credit card nummer dat voor uw aankoop gebruikt werd. Indien we producten ontvangen waarvan de verpakking geopend werd, gebruikte producten of producten die op gelijk welke andere manier gehanteerd werden, zullen we de terugzending weigeren.

U kan een dienst waarvan de prestatielevering aangevangen werd niet weigeren (bijvoorbeeld bijkomende geactiveerde diensten).

Over Verisure en de Webshop

Alle artikelen die in de Webshop te koop worden aangeboden, worden exclusief door Verisure verdeeld. De verkoop en de terugnames worden door het plaatselijk kantoor van Verisure behandeld. De Verisure producten worden verdeeld door Aroundio Logistics te Helsingborg in Zweden en aan de klant geleverd door Green Cargo.

Sorry, deze aanbieding is niet langer geldig.
U kan uw nieuwe SMSen meteen gebruiken. U wordt verwittigd wanneer deze weer bijna op zijn.
Ga naar Facturen
Selecteer componenten
Meld u aan om de batterijgids te gebruiken.
Krijg meer controle over het Verisure systeem!
U heeft SMSen nodig om het systeem vanop afstand te kunnen bedienen indien het niet via internet verbonden is. En ook om meldingen via SMS te sturen naar u en uw gebruikers. Meldt u aan op My Pages om SMSen te kopen.

OK