Mine Sider støtter ikke nettleseren du bruker. Du må oppgradere til en nyere nettleser.

Nettleser er ikke støttet

Merk! Fra februar 2020 vil ikke Internett Explorer (IE11) være støttet lenger. Av sikkerhetshensyn anbefaler vi deg å benytte en annen nettleser som oppdateres regelmessig. Eksempler på nettlesere som støttes er Google chrome, Mozilla firefox, Safari og Microsoft Edge

Chrome Firefox Safari Microsoft Edge

Nettbutikk

Nettbutikk > Kjøp SMS Kampanjekode utgått Ditt kjøp er fullført! Vilkår og betingelser Kjøp batterier

Logg inn for å fullføre bestillingen
Velkommen til nettbutikken
Som kunde kan du utvide din eksisterende alarmtjeneste med unike komponenter fra Verisure. Husk å logge deg inn for å se produktene i nettbutikken som kun tilbys til deg med en eksisterende alarmtjeneste.

Verisure AS (per mai 2021)

Bestillingsvilkår for nettbutikk levert av Verisure AS

Ved å legge inn en bestilling i Verisures nettbutikk (https://mypages.verisure.com/no/webshop.html) aksepterer kunden å overholde disse bestillingsvilkårene. Det er kundens ansvar å sørge for at bestillingsvilkårene er lest og forstått før bestilling legges inn.

Generelt

Disse bestillingsvilkårene gjelder i tillegg til Verisures generelle vilkår, relevante særlige tjenestevilkår, samt andre dokumenter og avtaler knyttet til alarmtjenestene Verisure leverer. Definisjoner og begreper som brukes i Verisures generelle vilkår har samme betydning i disse bestillingsvilkårene.

Disse bestillingsvilkårene kan endres over tid, og det er derfor kundens ansvar å lese vilkårene før hver bestilling. Verisures nettbutikk er rettet mot privatpersoner, og kunden må være over 18 år, eller ha foreldresamtykke for å kunne gjennomføre et kjøp. Verisure forbeholder seg retten til å avvise bestillinger (også etter at ordrebekreftelse er sendt) hvis bestillingen er uegnet for privat bolig eller kundens eksisterende alarmsystem. Verisure leverer bare i Norge, og bestillingen er først gyldig og bindende etter at Verisure har akseptert og sendt en ordrebekreftelse.

Verisure bestreber segå sikre at informasjonen som publiseres i nettbutikken er nøyaktig og oppdatert. Verisure tar imidlertid ikke ansvar for tekst- og grafikkfeil. At komponenter eller tjenester vises i Verisures nettbutikk er ikke en garanti for at at disse komponentene eller tjenestene alltid er tilgjengelige. Verisure forbeholder seg retten til å slutte og selge en komponent eller tjeneste når som helst. Verisure forbeholder seg retten til å nekte eller kansellere en bestilling dersom den er blitt gjort til feil pris, komponenten eller tjenesten ikke er tilgjengelig eller ikke lenger tilbys.

Komponentene som selges i nettbutikken installeres av kunden selv. Noen komponenter vil etter fullført integrering inkluderes i Verisures alarmtjeneste. Andre komponenter overvåkes kun av kunde selv via for eksempel SMS, e-post eller lokal varsling, og inkluderes ikke i Verisures alarmtjeneste. Kunden skal teste komponenten etter installasjon.

Verisure kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller andre omstendigheter som hindrer Verisure i å oppfylle sine forpliktelser hvis årsaken til forsinkelsen eller omstendighetene er forårsaket av hendelser utenfor Verisures kontroll, inkludert force majeure. Denne bestemmelsen påvirker ikke kundens lovbestemte rettigheter.

Salg, retur og klager håndteres av Verisure AS, orgnr. 929 120 825, tlf: +47 21 49 44 44 kundeservice@verisure.no.

FAKTURERING AV MÅNEDSPRIS OG EIERSKAP

Hvis bestillingen inkluderer månedspris for utvidet eller ny alarmtjeneste, vil den bli fakturert sammen med den eksisterende tjenesten for den valgte komponenten. Fakturering starter 14 dager etter at forsendelsen er sendt.

Verisure beholder eierskapet til alle komponenter kjøpt gjennom Verisures nettbutikk med mindre annet er oppgitt. Verisure beholder ikke eierskap til forbruksvarer som batterier.

ANSVAR OG NØDVENDIG SERVICE

Kunder som har en eksisterende alarmtjeneste, eller herved bestiller en ny alarmtjeneste ('eksisterende Verisure-kunde'), er ansvarlig for å sikre at komponentene installeres, og plasseres riktig og i samsvar med gjeldende tjenestevilkår og instruksjonene som følger med digitalt eller via Mine sider. Det er alltid kundens ansvar at plassering og installasjon til enhver tid er i samsvar med gjeldende lov, Verisures generelle vilkår og relevante særlige tjenestevilkår, samt vår personvernerklæring. Verisure er ikke ansvarlig for feilplassert eller feilinstallert komponent som kan føre til at Verisure ikke kan levere avtalt alarmtjeneste eller at kunden bryter gjeldende lov.

For eksisterende Verisure-kunder kan Verisure, i samsvar med Verisures generelle vilkår og relevante særlige tjenestevilkår, ha rett til å utføre nødvendig service i tilfeller der Verisure oppdager at en komponent er feil plassert, endret eller har fått en annen funksjon/handling som bryter gjeldende lov, uansett grunn. Verisure kan da komme til å kontakte kunden for umiddelbar rettelse fra kundens side. Hvis rettelse ikke skjer, kan Verisure sende ut en installatør som foretar rettelsen på kundens regning etter gjeldende prisliste. Kunden er ansvarlig for å være tilgjengelig, bistå og gi Verisure tilgang for nødvendige service for å sikre funksjonen og/eller installasjonen av alarmtjenesten.

Verisure er ikke ansvarlig for funksjonen av alarmtjenesten fra det tidspunkt Verisure av ulike grunner ba om tilgang til alarmsystemet for utførelsen av nødvendig service, til Verisure har fått tilgang til å utføre den nødvendige servicen, forutsatt at Verisure ikke er ansvarlig for feilen og/eller forsinkelsen.

Ikke-eksisterende Verisure-kunder har en forpliktelse til å søke og følge de tilhørende instruksjonene til komponenten. Verisure er aldri ansvarlig for komponenten og dens bruk, og alle instruksjoner, håndbøker eller andre materialer skal bare betraktes som anbefalinger. Det er alltid kundens plikt å overholde og være oppdatert på gjeldende lovgivning og de juridiske kravene som kan aktualiseres for komponenten.

VERISURE ARLO

For Arlo-komponenter bestilt gjennom vår nettbutikk gjelder spesielle vilkår som angitt nedenfor.

For eksisterende kunder som bestiller en Arlo-komponent, inkluderes disse i Verisure Arlo-tjenesten. Hvis kunden allerede har et Arlo-system eller en tilknyttet Arlo-brukerkonto, vil tidligere tilbudte tjenester fra Verisure Ireland DAC (under navnet Arlo Europe) i stedet bli levert av Verisure med Verisure Arlo-tjenesten. Ved slik overføring, vil kundens tjenesteabonnementet med Verisure Ireland DAC bli avsluttet, og det er senere ikke mulig å returnere til Verisure Ireland DAC-tjenester.

Når kunden linker og integrerer eksisterende Arlo-komponenter ved å koble Arlo-kontoen til Verisures alarmsystem, vil alle Arlo-komponenter som er koblet til Arlo-kontoen bli integrert i Verisures alarmtjeneste, uavhengig av om komponentene ble anskaffet fra Verisure eller ikke. Hvis kunden har eksisterende Arlo-komponenter på en annen adresse enn komponenter kjøpt direkte fra Verisure eller Verisures partnere, som ikke skal integreres, må kunden kontakte Verisure kundeservice.

Verisure Arlo-tjenesten er underlagt GDPR og Verisure oppfordrer kunden til å gjøre seg særlig kjent med vilkårene i avsnitt 3 om "Ansvar og nødvendig service" samt særlige tjenestevilkår for Verisure Arlo.

Arlo-komponenter bestilt gjennom vår nettbutikk og integrert i Verisures alarmtjeneste gjennom kundens installasjon (forutsatt at de er plassert og installert riktig og i samsvar med Verisures generelle vilkår, særlige tjenestevilkår for Verisure Arlo og medfølgende instruksjoner) dekkes av Verisures ansvar i henhold til Verisures generelle vilkår. Verisure er ikke ansvarlig for feil eller mangelfull installasjon.

Arlo-komponenter som kunden har fra før og som integreres i kundens alarmtjeneste, dekkes av Verisures alarmtjenester, men er ikke omfattet av produktgarantien under Verisures generelle vilkår. Kunden er ansvarlig for å kontakte Verisures kundeservice ved salg av Arlo-komponenter som er integrert i Verisures tjenester.

Kunden er ansvarlig for at Arlo-komponentene ikke flyttes eller på annen måte endres fra sin posisjon i samsvar med Verisure Arlo Brukerhåndbok og at komponentenes bilde/video- og lydopptaksområde ikke endres. Endring eller påvirkning av opptaksområdet kan begrense Verisures muligheter eller hindre oss i å levere den avtalte alarmtjenesten. Kunden må derfor ikke flytte på eller endre Arlo-kameraets opprinnelige innstillinger på en slik måte at kameraets opptaksområde endres. Verisure tar ikke ansvar for mangler ved tjenesten som følge av kundens endring eller påvirkning av opptaksområdet etter installeringstidspunktet.

Kunden er ansvarlig for at utekameraet ikke har aktivert lydopptak, at kameraene ikke er rettet mot offentlige områder (f.eks. gate eller annet område utenfor egen tomtegrense), andres eiendommer (f.eks. naboens tomt) eller at personvernfølsomme rom er inkludert i Arlo-kameraets bilde- og lydopptaksområde. Det er alltid kundens ansvar at plassering og opptak er i samsvar med norsk lov.

Dersom Verisure mener at kunden bryter gjeldende lovgivning, forbeholder vi oss retten til umiddelbart å avslutte tjenesten med kunden samt avslutte kundens konto.

Ved opphør av tjenesten, uansett grunn, gir kunden Verisure rett til å nullstille alarmsystemets funksjon, og plikter å gi Verisure nødvendig tilgang til bygningen for å nedmontere og avhente alle komponenter som inngår i den valgte alarmtjenesten, på et tidspunkt Verisure har anledning til dette. Dersom slik medvirkning ikke skjer innen en måned etter utløp av oppsigelsen, vil gjenanskaffelseskostnaden for alarmsystemet bli fakturert kunden i henhold til gjeldende prisliste.

ANDRE KOMPONENTER

Komponenter som vanndetektor, røykvarsler, sjokksensor og betjeningsspanel må være linket og integrert til Verisure for å være en del av Verisures alarmtjeneste.

Kunden er ansvarlig for at det ikke er overvåkings- og kommunikasjonsfeil mellom de ulike komponentene og hovedenheten. Ved installasjon, endring av miljø (f.eks. i forbindelse med reparasjoner) eller ved andre endringer som er gjort av kunden og ved gjenoppretting, er kunden ansvarlig for å kontrollere komponenten og kommunikasjonen mellom komponenten og hovedenheten.

Ved utløste alarmer fra vanndetektoren er kunden ansvarlig for å sikre i dialog med Verisure at vanndetektoren tørker ut og tilbakestilles, ellers vil ikke vanndetektoren kunne kommunisere med, eller overvåkes av hovedenheten. I tilfelle en alarm utløses, er det viktig at kunden også sørger for at vanndetektoren overvåkes av og kommuniserer med hovedenheten.

GJENNOMFØRING AV BESTILLING

Verisure anbefaler at kunden alltid leser informasjonen om alle komponentene som legges i handlekurven. Denne informasjonen vises når kunden klikker bildet eller bildeteksten for hvert produkt. Hvis kunden klikker direkte på ́Bestilĺ, plasseres produktet i handlekurven uten at informasjonen vises.

Når ordren er utført, kan den ikke endres. Derfor er det viktig at kunden alltid sjekker kontaktdetaljer og bestillingsdetaljer før kjøpet fullføres.

Innen 24 timer skal kunden motta en bestillingsbekreftelse til oppgitt e-postkontoadresse. Hvis kunden ikke mottar bekreftelsen innen tidsfristen, ber vi kunden kontakte vår kundeservice.

PRISER OG BETALINGSMETODER

Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK) inkludert merverdiavgift og andre avgifter. Den endelige prisen er inkludert frakt. Eventuelle tilhørende månedspris opplyses før godkjenning av det totale kjøpet og er angitt på produktsiden. Oppstart av abonnement skjer uavhengig av om produktet er montert og knyttet til installasjonen eller ikke.

Den oppgitte fraktprisen gjelder for leveranser til adresser i Norge.

Verisure aksepterer betaling med kort og faktura. Kunden kan bruke Visa eller Mastercard ved kjøp i nettbutikken. Når kunden har fylt ut betalingsinformasjon og bekreftet kjøpet vil Verisure reservere summen på kortet. Beløpet blir trukket fra kortet når ordren blir sendt kunden. Kontroller kontoutskriften for å se at riktig beløp er trukket.

Verisure bruker DIBS Payment Services som betalingspartner. DIBS har fått VISA/MasterCard PCI-sertifisering og er den ledende leverandøren av betalingsløsninger i de nordiske land.

LEVERINGSTID OG FRAKTKOSTNAD

Kunden får en leveringsbekreftelse når ordren blir sendt fra Verisures lager. Den inneholder en sporingskode. Små pakker/brev (for eksempel kodebrikker) sendes som brevpost og kan ikke spores, leveringsbekreftelsen inneholder da ingen sporingskode. Etter at orderen er sendt vil det normalt ta 3 - 7 virkedager for levering. Det tas imidlertid forbehold om at forsinkelser kan forekomme. Overskrider leveringstiden 30 dager kan kunden kansellere ordren uten kostnad.

Ved lav lagerbeholdning eller dersom varen er utsolgt kan leveringen bli forsinket.

Fraktkostnaden er uavhengig av verdi og størrelse på orderen.

ANGRERETT OG RETUR

Kunden har rett til å kansellere bestillingen innen 14 dager etter mottak av varen. For å returnere hele eller deler av bestillingen, bruk gjerne standardskjemaet som følger med ordrebekreftelsen. Ved spørsmål om retur, ta kontakt med kundeservice@verisure.no. Kontroller alltid emballasjen ved mottak av varen og kontakt Verisure umiddelbart hvis emballasjen er skadet eller innholdet i pakken ikke er i henhold til bestilling.

Ved retur, er kunden ansvarlig for varene. Varen skal returneres i salgbar stand, i uskadet originalemballasje og eventuelle håndbøker skal også returneres. Bruk gjerne emballasjen som varen ble pakket i, det vil si posen eller esken varen ble sendt i.

Kontakt alltid kundeservice på kundeservice@verisure.no eller via kontaktskjema på Mine Sider for å melde fra om retur.

Returfrakt betales av kunden. Produkter som blir sendt med postoppkrav eller rekommandert post vil ikke bli akseptert. Når Verisure har mottatt varen i retur vil pengene refunderes til samme kort som ble brukt ved kjøpet innen 30 dager. Ved mottak av produkter som er åpnet, brukt eller skadet vil Verisure ikke akseptere returen. Hvis pakken ikke blir hentet ut faktureres kunden returfrakt.

VERNETING

Disse vilkårene skal tolkes og anvendes i samsvar med norsk lov.

Tvister skal først og fremst søkes løst gjennom minnelighet. Dersom dette ikke kan oppnås, skal tvisten avgjøres i ordinære domstoler. I tillegg kan kunden alltid kontakt Forbrukerrådet for veiledning eller benytte seg av Forbrukertilsynets klageordning. Dersom tvisten gjelder en privatperson regnes dennes hjemting som rett verneting. I tvist hvor næringsdrivende er fakturamottaker gjelder Verisure sitt hjemting

IKRAFTTREDELSE

Disse vilkårene gjelder fra 1. mai 2021 og erstatter alle tidligere gjeldende bruker- / kjøpsvilkår for nettbutikken.

OM VERISURE OG NETTBUTIKKEN

Alle komponentene i nettbutikken distribueres eksklusivt av Verisure. Salg og reklamasjoner håndteres av Verisure. Alle komponentene distribueres av Verisure Logistics og transporteres til kunden av Bring.

Kampanjekoden er dessverre ikke gyldig lenger.
Du kan begynne å bruke dine nye SMS med en gang. Du vil få beskjed når det er få SMS igjen.
Gå til fakturaer
Velg komponenter
Logg inn for å bruke batteriguiden.
Få mer kontroll over ditt Verisure system!
Du trenger SMS for å fjernstyre hovedenheten hvis den ikke er tilkoblet internett. Du kan også sende SMS-varsel til deg selv og andre personer i din varslingsliste. Vennligst logg inn på Mine Sider for å kjøpe SMS.

OK