Mina Sidor stöder inte din webbläsares version. Du behöver uppgradera till en nyare version. Vilken webbläsare använder jag?

Denna webbläsare stöds inte

Observera! Från februari 2020 stöds inte Internet Explorer 11, då denna browser inte längre uppdateras. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ladda ner en webbläsare som uppdateras regelbundet - till exempel Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera eller Microsoft Edge.

Chrome Firefox Safari Microsoft Edge

Verisure Webbshop - Verisure

Verisure Webbshop - Verisure > Köp SMS Kampanjen är avslutad Beställningen är nu genomförd! Information webbshop Beställ batterier

Logga in för att utföra beställningen
Verisure Webbshop
I Verisure Webbshop hittar du ett brett urval av våra komponenter och tjänster för ditt larmsystem. Som kund kan du även ta del av fina erbjudanden. Här finns allt du behöver för att hålla ditt hem eller ditt företag både smart och säkert! Ser du inte hela sortimentet? Kontrollera att du är inloggad.

Om du har frågor eller problem med att logga in, kontakta oss på 020-724365.

BESTÄLLNINGSVILLKOR

Genom att lägga en beställning via vår webbshop (mypages.verisure.com/se/webshop) accepterar och godkänner du att följa villkoren som anges i detta dokument. Det är alltid ditt ansvar att säkerställa att du har läst igenom och förstått villkoren innan du gör din beställning.

1. ALLMÄNT
Dessa villkor gäller jämte vid var till gällande Allmänna Villkor Verisure, tillämpliga Tjänstevillkor, samt övriga handlingar och överenskommelser, avseende de larmtjänster vi levererar, och eventuellt kan komma att leverera i enlighet med beställda tilläggstjänster och utökningar, till er. Definitioner och begrepp som används i Allmänna Villkor Verisure har samma betydelse i dessa villkor, se https://www.verisure.se/villkor.

Dessa villkor kan komma att ändras över tid varför det är ditt ansvar att inför varje beställningstillfälle läsa igenom villkoren. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på denna sida, vid den tidpunkt du genomför din beställning. Verisures webbshop vänder sig till privatpersoner och du måste vara över 18 år, eller ha målsmans godkännande, för att få genomföra ett köp. Vi levererar endast inom Sverige, och din beställning är giltig och bindande först efter att vi har accepterat den och skickat en orderbekräftelse till dig.

Vi strävar efter att säkerställa att den information som publiceras i webbshopen är korrekt och aktuell. Vi friskriver oss dock från allt ansvar gällande text- och grafikfel, slutförsäljningar och prisjusteringar. Att komponenter eller tjänster tillhandahålls på vår webbshop vid en viss given tidpunkt, innebär eller är inte en garanti för att dessa komponenter eller tjänster alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en komponent eller tjänst. Vid felaktighet angående komponent eller tjänst förbehåller sig Verisure rätten att neka eller annullera en beställning som görs till fel pris, inte är tillgänglig eller som inte längre erbjuds.

Vi kan inte hållas ansvariga för förseningar eller andra omständigheter som gör att vi inte kan uppfylla vår del av villkoren om anledningen till förseningen eller omständigheten är orsakad av händelser bortom vår kontroll, inklusive force majeure. Detta villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Försäljning, returer och reklamationer hanteras av Verisure Sverige AB, org nr 556153-2176, tel: 020-7 24 365, e-post kundtjanst@verisure.se.

2. DEBITERING AV MÅNADSKOSTNAD OCH ÄGANDERÄTT
Om beställningen innefattar en avgift för utökad eller ny larmtjänst faktureras denna tillsammans med befintlig tjänst för vald installation. Debiteringen startar 14 dagar efter leveransen skickats om bankkort används som betalningsmetod, väljs faktura kommer månadsavgiften faktureras från och med det datum komponenten skickas. Vi behåller äganderätten till alla komponenter som införskaffats via Verisure webbshop om inte annat anges. Komponenter vi inte behåller äganderätten till är förbrukningsprodukter såsom batterier, larmbrickor, och smartplugs. Vid tjänstens eller avtalets upphörande gäller vad som anges under upphörande av avtal avseende installerade komponenter i Allmänna Villkor Verisure. Du har möjlighet till friköp, dvs. att köpa loss komponenterna för larmtjänsten, där pris för respektive komponent i larmtjänsten och avtalstid framgår av www.verisure.se/frikop. Dessa

komponenter överlåts i befintligt skick. Dekaler, SIM-kort och vissa specialprodukter ingående i tjänsten kan dock inte friköpas utan tillhör oss och ska återlämnas i enlighet med Allmänna Villkor Verisure.

3. ANSVAR OCH NÖDVÄNDIG SERVICE
För dig som innehar en befintlig larmtjänst, eller härmed beställer en ny larmtjänst (befintlig Verisurekund) ansvarar du för att komponenter, som installeras av dig, monteras, placeras och installeras korrekt och i enlighet med vid var tid gällande tjänstevillkor och de instruktioner som medföljer digitalt eller via Mina sidor. Det är alltid ditt ansvar att installationen av komponenterna följer vid var tid gällande lag och att du följer vid var tid gällande och tillämpliga Allmänna villkor, tjänstevillkor och integritets- och webbplatspolicy. Vi har och tar inget ansvar för felaktigt placerad eller monterad komponent som bland annat kan leda till att signaler inte skickas, att vi inte kan leverera beställd larmtjänst eller att du bryter mot gällande lag.

För befintlig kund kan vi i enlighet med tillämpliga tjänstevillkor och Allmänna Villkor Verisure äga rätt att utföra nödvändig service i de fall vi upptäcker att en komponent är felaktigt placerad, någon komponent modifierats eller annan funktion/åtgärd som bryter mot gällande lag, oavsett orsak, och behov av service därmed föreligger. Vid sådana fall kommer vi att kontakta dig i enlighet med din senast uppdaterade kontaktinformation. Du ansvarar för att vara nåbar, behjälplig och lämna oss tillträde för nödvändig service för att säkerställa funktionen och/eller installationen av larmtjänsten samt stå för kostnaderna med anledning av sådan service förutsatt att servicen inte omfattas av vårt ansvar enligt vårt avtal. Du debiteras i enlighet med gällande Servicepolicy.

Notera särskilt att vi inte ansvarar för funktionen av larmtjänsten från den tidpunkt då vi, av olika orsaker, begärt tillgång till hemlarmssystemet för utförande av nödvändig service, till dess att vi får tillgång för utförande av nödvändig service, förutsatt att vi inte är orsak till felet och/eller förseningen.

Du som inte är befintlig Verisurekund har en skyldighet att tillämpa och följa medföljande instruktioner tillhörande komponenten. Verisure ansvarar aldrig för komponenten och dess användning och samtliga instruktioner, manualer eller annat material är endast att anse som rekommendationer. Det är alltid din skyldighet att följa och vara uppdaterad om vid var tid gällande lagstiftning och de legala krav som kan aktualiseras för komponenten.

4. VERISURE ARLO
För Arlokomponent införskaffad via vår webshop gäller särskilda villkor enligt nedan.

För dig som är befintlig kund och beställer en Arlokomponent ingår dessa i tjänsten Verisure Arlo. Om du redan har ett Arlosystem eller ett tillhörande konto hos Arlo kommer tidigare erbjudna tjänster från Verisure Ireland DAC (under namnet Arlo Europe) istället ersättas och tillhandahållas av Verisure Sverige med tjänsten Verisure Arlo. Vid sådan övergång kommer därmed ditt tjänsteavtal och abonnemang med Verisure Ireland DAC avslutas. Vänligen se Arlo användarmanual för ytterligare information och instruktioner.

Med hänsyn till att tjänsten omfattas av tvingande lagstiftning så som GDPR och kamerabevakningslagen är det särskilt viktigt att du uppmärksammar villkoren i avsnitt 3. Ansvar och nödvändig service samt tjänstevillkor Verisure Arlo

Arlokomponenter som införskaffats via vår webshop och som integrerats i Verisures larmtjänst genom din installation (förutsätter att de monteras, placeras och installeras korrekt och i enlighet med vid var tid gällande tjänstevillkor och de instruktioner som medföljer) omfattas av våra tjänster och övriga garantier men inte av vår installationsgaranti enligt Allmänna Villkor Verisure.

Du ansvarar för att Arlokomponenterna inte flyttas eller på annat sätt modifieras från sin position i enlighet med medföljande manual och som gör att komponenternas bild- och ljudupptagningsområde förändras och/eller att Verisure kan fullgöra och utföra våra åtaganden av denna larmtjänst. Verisure larmcentrals möjlighet till hantering av larmhändelser och vår leverans av denna tjänst är beroende av kamerans upptagningsområde. Ändring eller påverkan på upptagningsområde kan påverka eller hindra våra möjligheter att leverera denna tjänst. Verisure ansvarar inte för skada, händelse eller brott mot gällande lag som orsakats av att du inte fullgjort ditt ansvar enligt ovan.

Du ansvarar särskilt för att monterad kamera eller annan jämförbar komponent placerad utomhus inte har aktiverad ljudupptagning, att kamerorna inte är riktade så allmänna områden (exempelvis gata eller annat område utanför tydlig tomtgräns), andras fastigheter (exempelvis grannens tomt) eller integritetskänsliga utrymmen ingår i Arlokamerans bild- och ljudupptagningsområde. Detta kan utgöra brott mot gällande lagstiftning och faller under ditt ansvar.

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart avsluta och säga upp tjänsten om vi upptäcker att hanteringen av komponenterna och/eller tjänsten väsentligen strider mot gällande lagstiftning, exempelvis Brottsbalken, GDPR och Kamerabevakningslagen (bl.a. vid upprepade missbruk av otillåtna bild- och/eller ljudupptagningar).

Vid avslut av tjänsten har du en skyldighet att vara behjälplig med att avtala om tid då du kan vara tillgänglig och ge oss tillträde för ett besök där vi återhämtar komponenter ingående i tjänsten. Detta besök debiteras enligt gällande serviceprislista. Om du inte avtalar om tid eller lämnar oss tillträde för sådant besök äger vi rätt att ansöka om handräckning för kontroll samt återtagande av våra komponenter på din bekostnad. Se mer under Allmänna Villkor Verisure och tjänstevillkoret Verisure Arlo.

5. VATTENDETEKTOR, RÖKDETEKTOR OCH TRYGGHETSPANEL
För dig som är befintlig kund och införskaffar någon av följande komponenter ingår dessa i följande tjänster: Vattendetektor (Vattenlarm), Rökdetektor (Brandvarningssystem) och Trygghetspanel (Kontaktlarm under tjänsten Inbrottslarm). Du hittar respektive tjänstevillkor på Mina Sidor och https://www.verisure.se/villkor.

Tjänsterna omfattar endast komponenter som är uppkopplade till, och övervakade av, vår larmcentral.

För tjänsten Brandvarningssystem krävs minst två installerade och övervakade av Verisure rökdetektorer.

Du ansvarar för att åtgärda övervaknings- och kommunikationsfel mellan komponenten och huvudenheten. Vid installation, ändring av miljö (exempelvis i samband med reparationer), eller andra förändringar utförda av dig samt vid återställning ansvarar du för att kontrollera komponenten och kommunikationen mellan komponenten och huvudenheten.

Vid utlöst larm från vattendetektorn ansvarar du för att i dialog med oss säkerställa att vattendetektorn torkar ut och återställs, annars kommer inte vattendetektorn kunna kommunicera med eller övervakas av huvudenheten. Vid utlöst larm är det viktigt att du även säkerställer att vattendetektorn övervakas av och kommunicerar med huvudenheten.

Tyvärr, koden är ogiltig därför att kampanjperioden är avslutad.
Du kan börja använda SMS direkt. När de börjar ta slut kommer vi att meddela dig.
Gå till 'Fakturor'
Välj komponenter
Logga in för att använda guiden för batteribyte.
Bättre koll med SMS!
SMS behövs för att fjärrstyra systemet om det inte är anslutet till internet. SMS används också för att skicka SMS-notifieringar till dig och systemets övriga användare. Logga in på Mina Sidor för att fylla på SMS.

OK